Kontakt

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Odborný garant: pskyrik@phil.muni.cz
Organizační zajištění: evavichova@gmail.com
www.kisk.phil.muni.cz