Program

Na detailní podobu a představení lektorů i účastníků se můžete těšit do úterý 12. srpna.

  • Středa 27. 8. Úvod a diskuse. Sdílení osobního porozumění pojmům. Aktuální situace. Hranice a možnosti. 
  • Čtvrtek 28. 8. Komunitní studia. Rámec a principy. Relevantní koncepty, modely, výzkumy. Komunitní orientace naší profese. Souvislosti. Prostředí. Inspirace, zdroje, lidé. 
  • Pátek 29. 8. Virtuální komunity. Zaostření. Specifika. Platformy a nástroje. Správcovství a moderování. Příklady. 
  • Sobota 30. 8. Komunitní projekty a služby. Kazuistika s komentářem. Aktéři. Strategie a realizace. Tipy z praxe. Lokalizované učení. 
  • Neděle 31. 8. Tvorba vlastních projektů účastníků. Nápady, návrhy, plánování. Konzultace. Přesah kurzu do praxe.
Každý den se budeme věnovat jednomu tematickému okruhu tímto způsobem: