Kontakt

Garant kurzu Petr Škyřík pečlivě dohlíží na odbornou stránku, obsahovou náplň kurzu a připravuje nám zážitky pro posílení komunitního ducha. Napsat mu, jak velmi se na kurz těšíte, můžete na e-mail pskyrik@phil.muni.cz.

Eva Víchová má kurz organizačně pod palcem. Ví vše o programu, účastnících, lektorech, ubytování, jídle i dopravě. Ráda doplní, zjistí, poradí a namotivuje prostřednictvím schránky s adresou evavichova@gmail.com.

Vše probíhá pod záštitou  Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU Brno